CONTRIBUM LA O LUME MAI BUNA!

Despre

INREGISTRARE REACH la ECHA


Solicitati oferta noastra!
 
INREGISTRARE REACH la ECHA
 
Putem efectua pentru compania dumneavoastra inregistrarea REACH a substantelor/ amestecurilor produse in UE sau importate din afara UE in cantitate ≥ 1 tona/an.
 
Aceasta inregistrare se efectuaza la Agentia europeana pentru produse chimice (ECHA), conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 - REACH privind inregistrarea, evaluarea, restrictionarea si autorizarea substantelor chimice.
 
Etapele pe care le vom parcurge pentru procesul de inregistrare sunt:
 • Analiza preliminara a informatiilor despre substanta (cantitatea anuala introdusa pe piata, tara de provenienta, procesul de productie etc);
 • Intermediere actiune de aderare la Consortiul (SIEF-ul) substantei;
 • Creare cont pentru compania Beneficiarului si inrolare pe portalul REACH-IT (platforma ECHA);
 • Intocmire declaratie SME (daca societatea dumneavoastra este intreprindere mica sau mijlocie) pentru a beneficia de o reducere a taxelor de inregistrare a produsului la ECHA;
 • Elaborare dosar tehnic in format electronic utilizand softul IUCLID (elaborare parte tehnica, analitica);
 • Transmitere dosar electronic de inregistrare REACH la ECHA;
 • Monitorizarea dosarului transmis la ECHA pana la momentul primirii raportului de inregistrare REACH, cu numar valid;
 • Transmiterea catre Beneficiar a numarului de inregistrare REACH, a deciziei ECHA privind finalizarea cu succes a procedurii de inregistrare, o copie a dosarului tehnic si alte date privind gestionarea ulterioara a contului REACH-IT.

 
Din cadrul Best Training Solution, expert de mediu si persoana responsabila de acest serviciu este doamna Ing. Nicoleta Butnaru (Tel: 0723 249 794/ Email: nbutnaru@trainingsolution.ro) care detine o experienta de peste 20 ani in domeniul protectiei mediului si este calificata ca:
 • Auditor intern al Sistemului de Management Integrat;
 • Formator;
 • Auditor intern al Sistemului de Management Integrat;
 • Auditor de mediu EMAS (Instrument european de Management de Mediu si Audit);
 • Manager al Sistemului de Management de Mediu;
 • Manager al Sistemului de Management al Riscului;
 • Responsabil de mediu;
 • Specialist in Managementul Deseurilor;
 • Specialist Securitatea Muncii;
 • Consilier de siguranta ADR – transport marfuri periculoase.
 
De asemenea, a participat la o serie de seminarii si dezbateri pe tema managementului produselor chimice si a Regulamentelor REACH si CLP.
 
La cresterea experientei pe care o avem in acest domeniu au contribuit si oamenii deosebiti pentru care am efectuat serviciile noastre de consultanta si pregatire profesionala, din cadrul multor companii, pe care le puteti afla accesand link-ul: CLIENTII NOSTRI.
 

Va multumim si asteptam cu interes solicitarile dumneavoastra!
 
Echipa Best Training Solution