CONTRIBUM LA O LUME MAI BUNA!

Despre

BIOCIDE: AVIZ/AUTORIZATIE


Solicitati oferta noastra!

Pentru a solicita mai multe informatii sau pentru a va transmite oferta, puteti lua legatura cu noi astfel:
Nicoleta Butnaru – Director Consultanta & Pregatire
nbutnaru@trainingsolution.ro – 0723 249 794
 

 

AVIZE BIOCIDE

 • Elaborare documentatiei si fisa de prezentare conform cerintelor legale in vederea obtinerii autorizatiei de punere pe piata nationala a produsului biocid;
 • Recomandare de teste pentru demostrarea eficacitatii biocide a produsului si, daca este cazul, de laboratoare acreditate la care acestea sa fie efectuate;
 • Elaborare/ revizie fisa cu date de securitate a produsului biocid pentru conformare la cerintele actuale ale Regulamentului CE nr. 1907/2006 – REACH;
 • Intocmire proiect de eticheta a produsului biocid care va contine elemente obligatorii legale de punere pe piata a acestuia si prospect de insotire a etichetei;
 • Verificare/ stabilire necesar de informatii/ documente in vederea obtinerii autorizatiei ;
 • Intocmire dosar tehnic pentru produsul biocid supus avizarii pentru depunerea acestuia la Institutul National de Sanatate Publica.

 

AUTORIZATII PRODUSE BIOCIDE prin R4PB

Activitatile incluse si etapele de parcurs pentru procesul de autorizare a produsului biocid sunt urmatoarele:

 1. Analiza informatiilor despre produs necesare intocmirii dosarului (fisa cu date de securite, fisa tehnica, mod ambalare, furnizori substante active, teste de eficacitate biocida etc);
 2. Identificarea Consortiului substantei/substantelor active continute in produsul biocid siintermediere actiune de obtinere a scrisorii de acces pentru intocmirea dosarului de autorizare;
 3. Solicitare oferte de la laboratoare si intocmirea formularelor pentru testarea eficacitatii biocide conform standardelor (daca produsul nu a fost testat sau nu are suficiente teste prin care se dovedeste eficacitatea biocida);
 4. Echivalenta tehnica a substantelor active si solicitarea de oferta de la laborator pentru efectuarea analizelor necesare conform cerintelor din Reg. 528/2012 - in cazul in care este necesar;
 5. Revizuirea proiectului de eticheta si a Fisei cu date de securitate (FDS), conform cerintelor din Regulamentului CE 1907/2006 REACH, Regulamentul CE 1272/2008 – CLP si Regulamentului UE nr. 528/2012 (BPR);
 6. Elaborare dosar tehnic de autorizare biocida in format electronic utilizand softul IUCLID;
 7. Transmiterea dosarului tehnic la ECHA prin intermediul R4PB;
 8. Completarea de informatii la dosarul de autorizare in cazul in care Autoritatea de verificare (INSP si/sau ANPM) le solicita.

 

Din cadrul Best Training Solution, expert de mediu si persoana responsabila de acest serviciu este doamna Ing. Nicoleta Butnaru (Tel: 0723 249 794/ Email: nbutnaru@trainingsolution.ro) care detine o experienta de peste 20 ani in domeniul protectiei mediului si este calificata ca:

 • Formator;
 • Auditor intern al Sistemului de Management Integrat;
 • Auditor de mediu EMAS (Instrument european de Management de Mediu si Audit);
 • Manager al Sistemului de Management de Mediu;
 • Manager al Sistemului de Management al Riscului;
 • Responsabil de mediu;Specialist in Managementul Deseurilor;
 • Specialist Securitatea Muncii;
 • Consilier de siguranta ADR – transport marfuri periculoase.

Va multumim si asteptam cu interes solicitarile dumneavoastra!
 
Echipa Best Training Solution