CONTRIBUM LA O LUME MAI BUNA!

Consultanta in MANAGEMENTUL PRODUSELOR CHIMICE

FISA CU DATE DE SECURITATE
INREGISTRARE REACH
Notificarea amestecurilor la Centrul de informare toxicologică european – PCN
Notificarea produselor cosmetice la Comisia Europeana - CPNP
Consultanta REACH si CLP
Consiliere de siguranta ADR
 
 

Pentru a solicita mai multe informatii sau pentru a beneficia de serviciile noastre de consultanta, puteti lua legatura cu doamna Nicoleta Butnaru la adresa de e-mail nbutnaru@trainingsolution.ro sau la numarul de telefon 0723 249 794.

Servicii legate de FISA CU DATE DE SECURITATE

 • Elaborare Fise cu date de securitate (FDS) conform Regulamentului (CE) nr 1907/2006 - REACH, pentru substante si amestecuri; 
 • Revizii FDS pentru actualizarea informatiilor in conformitate cu ultimele modificari ale Regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006 si Regulamentului CLP (CE) nr. 1272/2008;
 • Traduceri ale Fiselor cu date de securitate folosind termeni specifici din domeniu (engleza).

 

INREGISTRARE REACH a substantelor chimice la ECHA

Inregistrarea REACH a substantelor/amestecurilor produse in UE sau importate din afara UE in cantitate ≥ 1 tona/an se efectuaza la Agentia europeana pentru produse chimice (ECHA), conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 - REACH privind inregistrarea, evaluarea, restrictionarea si autorizarea substantelor chimice.

Etapele care se vor parcurge pentru procesul de inregistrare REACH sunt:
 • Analiza preliminara a informatiilor despre substanta (cantitatea anuala introdusa pe piata, provenienta, procesul de productie etc);
 • Intermediere actiune de aderare la Consortiul (SIEF-ul) substantei;
 • Creare cont pentru compania Beneficiarului si inrolare pe portalul REACH-IT (platforma ECHA);
 • Intocmire declaratie SME (daca societatea dumneavoastra este intreprindere mica sau mijlocie) pentru a beneficia de o reducere a taxelor de inregistrare a produsului la ECHA;
 • Elaborare dosar tehnic in format electronic utilizand softul IUCLID (elaborare parte tehnica, analitica);
 • Transmitere dosar electronic de inregistrare REACH la ECHA;
 • Monitorizarea dosarului transmis la ECHA pana la momentul primirii raportului de inregistrare REACH, cu numar valid;
 • Transmiterea catre Beneficiar a numarului de inregistrare REACH, a deciziei ECHA privind finalizarea cu succes a procedurii de inregistrare, o copie a dosarului tehnic si alte date privind gestionarea ulterioara a contului REACH-IT.

 

Notificarea amestecurilor la Centrul de informare toxicologică european – PCN
Este obligatorie conform Regulamentului CE 1272/2008 – CLP pentru amestecurile de substante chimice produse sau importate in Romania si inlocuieste notificarea in ReTox. Pentru notificarea PCN se vor efectua urmatoarele activitati:
 • Creare cont pentru societate la Agentia Europeana pentru produse chimice – ECHA;
 • Generare cod UFI pentru produsul chimic (amestec);
 • Intocmire dosar pentru produsul chimic (amestec)  in format electronic utilizand softul IUCLID;
 • Transmiterea dosarului la Centrul de informare toxicologică european – PCN si obtinerea nr. de notificare.
 

 

Notificarea produselor cosmetice la Comisia Europeana - CPNP
 
Portalul de notificare a produselor cosmetice (CPNP) este un program de notificare creat pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr 1223/2009 privind produsele cosmetice. Pentru notificarea unui produs cosmetic in CPNP se vor efectua urmatoarele activitati:
 • creare cont pentru societate la Comisia Europeana;
 • introducerea informatiilor despre produsul cosmetic si a rolului societatii in CPNP;
 • obtinerea nr. de notificare in CPNP.

 

Consultanta in vederea conformarii cu cerintele din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 - REACH si Regulamentul(CE) nr 1272/2008 - CLP:

 • Indentificarea rolurilor pe care le are societatea, problemele cu care aceasta se confrunta in indeplinirea cerintelor din Regulmentele REACH si CLP si intocmirea unui plan de actiuni pentru conformarea la aceste cerinte;
 • Suport in indentificarea obligatiilor si a cerintelor pentru conformarea cu prevederile Regulamentului REACH in cadrul societatii;
 • Suport in identificarea tuturor substantelor si amestecurilor si a cerintelor de inregistrare, autorizare si restrictionare la care sunt supuse;
 • Verificarea Fiselor cu date de securitate ale produselor chimice achizitionate de catre societate si oferirea de solutii pentru actualizarea acestora, acolo unde este cazul;
 • Suport in comunicare pe lantul de aprovizionare.  Utilizatorii se pot astepta la comunicari de diferite tipuri din partea furnizorilor, in functie de mai multi factori:
     -   pericolul pe care il prezinta substanta sau amestecul
     -    daca substanta este inregistrata de producator/ importator in lantul sau de aprovizionare;
     - si/ sau substanta a fost autorizata sau restrictionata.
 • Suport in indeplinirea obligatiilor ce ii revin societatii dumneavoastra in calitate de Importator al produselor chimice din afara spatiului comunitar;
 • Instruirea personalului in domeniul managementului produselor chimice. Detalii privind tematica abordata gasiti AICI;
 • Suport  pentru indeplinirea obligatiei de a informa lucratorii privind produsele chimice pe care le utilizeaza sau la care pot fi expusi in cursul activitatilor;
 • Suport in elaborarea unor proceduri/ instructiuni interne de lucru care sa includa responsabilitati pentru personal in vederea unei bune gestionari a produselor chimice la locul de munca.

 

Consiliere de siguranta ADR pentru transportul marfurilor periculoase

Serviciul ”Consiliere de siguranta ADR” care v-a consta din efectuarea in cadrul societatii dvs a urmatoarelor activitati conforme atributiilor consilierului de siguranta ADR:
Etapa preliminara:
-        Implementarea reglementărilor în vigoare referitoare la transportul, manipularea si depozitarea mărfurilor periculoase;
-        Identificarea categoriilor si cerintelor pentru mărfurile periculoase depozitate, manipulate si transportate;
-        Intocmirea necesarului de achizitie pentru dotarea cu echipamente de siguranță a mijloacelor de transport și a personalului;
-        elaborarea unei proceduri de urgență corespunzătoare eventualelor accidente ce pot afecta siguranța în timpul operațiunilor de depozitare, transport, de încărcare sau descărcare a mărfurilor periculoase.
 Etapa operationala:
-      controlează ca transporturile să fie însoțite de toate documentele prevăzute de reglementările în vigoare;
-      verifica operațiunile referitoare la transportul mărfurilor periculoase;
-      numai dacă este necesar: efectuarea de analize și redactarea rapoartelor referitoare la accidentele sau incidentele constatate în cursul transportului de mărfuri periculoase ori în timpul operațiunilor de încărcare sau descărcare;
-      verificarea mijloacelor de transport și a echipamentelor utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase și pentru operațiunile de încărcare sau descărcare;
-      instruirea angajatilor implicati in operațiunile de transport, încărcare sau descărcare a mărfurilor periculoase cu privire la cerintele ADR;
-      verificarea respectarii regulilor referitoare la operațiunile de depozitare, încărcare sau descărcare si transport.
 
Va invitam sa cititi si articolul CHIMICALELE – PRIETENI SAU DUSMANI?
 
Din cadrul Best Training Solution, expert de mediu si persoana responsabila de acest serviciu este doamna Ing. Nicoleta Butnaru (Tel: 0723 249 794/ Email: nbutnaru@trainingsolution.ro)

 

        

       Lector (Formator)

         Consultant de MEDIU, REACH si CLP

         EXPERT in managementul mediului

         Consilier de siguranta ADR

Detine experienta mai mare de 20 ani in:
 • Activitati de consultantaaudit intern, manager de mediu si responsabil deseuri.
 • Elaborarea si sustinerea de:
cursuri pentru pregatirea personalului in domeniul protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca, managementul produselor chimice si al deseurilor;
workshop-uri de management si programe de teambuilding.
Este calificata ca:
 • Formator;
 • Auditor intern al Sistemului de Management Integrat;
 • Auditor de mediu EMAS (Instrument european de Management de Mediu si Audit);
 • Manager al Sistemului de Management de Mediu;
 • Manager al Sistemului de Management al Riscului;
 • Responsabil de mediu;
 • Specialist in Managementul Deseurilor;
 • Specialist Securitatea Muncii;
 • Consilier de siguranta ADR – transport marfuri periculoase.
 
Va multumim si asteptam cu interes solicitarile dumneavoastra!
 
Echipa Best Training Solution