CONTRIBUM LA O LUME MAI BUNA!

Consultanta

Printati PLIANTUL DE CONSULTANTA
 
Echipa de specialisti din cadrul Best Training Solution SRL va ofera solutii la problemele pe care le intampinati prin servicii de consultanta de mediu, SSM si SU pe care vi le prezentam in continuare:
 
 
CONSULTANTA DE MEDIU

 
Autorizatii de mediu
Preluare in responsabilitate a Serviciului de Mediu
Audit legislativ de mediu
Servicii legate de Fisa cu date de securitate
Raportari catre Autoritatile competente de mediu (AFM/ AMP/ ANPM)
Managementul deseurilor
Asistenta/ reprezentare in timpul controalelor efectuate de autoritatile de mediu
 
 
Pentru a solicita mai multe informatii sau pentru a beneficia de serviciile noastre de consultanta, puteti lua legatura cu doamna Nicoleta Butnaru la adresa de e-mail nbutnaru@trainingsolution.ro sau la numarul de telefon 0723 249 794.
 

Detalii referitoare la toate aceste servicii gasiti mai jos:
 

AUTORIZATII DE MEDIU

 • Stabilirea conditiilor de obtinere/ revizuire a autorizatiei;
 • Elaborarea fisei de prezentare pentru activitatile supuse autorizarii conform cerintelor legale;
 • Intocmirea dosarului pentru solicitarea emiterii/ revizuirii Autorizatiei de mediu de catre Agentia pentru Protectia Mediului;
 • Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii vizei anuale.

Preluarea in responsabilitate a  SERVICIULUI DE MEDIU al unei societati (inclusiv preluarea responsabilitatii privind gestionarea deseurilor conform OUG 92/2021).
 
Mai exact, in functie de activitatile desfasurate in cadrul societatii dumneavoastra si de ceea ce ne solicitati, vom:
 • identifica legislatia aplicabila domeniului de activitate si problemele de implementare a acesteia;
 • intocmi/ depune documentatia necesara in vederea obtinerii sau, dupa caz, revizuirii/ avizarii anuale a Autorizatiilor de mediu;
 • stabili actiunile si masurile pentru implementarea cerintelor legislative;
 • elabora sau, dupa caz, revizui proceduri/ instructiuni interne de lucru;
 • efectua audituri interne/ inspectii de mediu, inclusiv in domeniul gestionarii deseurilor si/ sau al produselor chimice;
 • identifica toate categoriile de deseuri generate si vom tine evidenta lunara a acestora, conform cerintelor legislative;
 • acorda suport pentru incheierea de contracte pentru preluarea deseurilor periculoase si nepericuloase cu operatori autorizati si vom stabili conditiile de preluare conform cerintelor legale;
 • asigura indeplinirea obligatiilor legale referitoare la punerea pe piata a marfurilor ambalate/ EEE/ baterii si acumulatori/ uleiuri/ produse chimice/ biocide etc;
 • efectua raportarile/ declaratiile conform cerintelor legale si vom transmite informatiile solicitate catre Autoritatile Competente (Agentia pentru Protectia Mediului, Administratia Fondului pentru Mediu etc);
 • reprezenta/ oferi suport in cazul inspectiilor efectuate de Autoritatile Competente de control (Garda Nationala de Mediu, ISU etc);
 • rezolva probleme de mediu care pot fi intampinate in cadrul societatii dumneavoastra.
 
 
AUDIT LEGISLATIV DE MEDIU privind conformarea la cerintele legislative din domeniul protectiei mediului
 

Una dintre modalitatile cele mai eficiente prin care puteti afla daca societatea dumneavostra respecta si aplica cerintele legale din domeniul protectiei mediului este efectuarea unui AUDIT legislativ de MEDIU. Astfel, se pot evita sanctiunile ce decurg din nerespectarea legislatiei de mediu.

Auditul consta in verificarea modului in care se desfasoara activitatile cu posibil impact asupra mediului si in ce masura sunt respectate si implementate cerintele legale de mediu aplicabile societatii dumneavoastra.

Dupa incheierea auditului vom intocmi un raport ce va contine constatarile, aspectele pozitive, neconformitatile identificate si recomandari/ actiuni de imbunatatire pentru conformarea la cerintele legale.

Va invitam sa aflati mai multe detalii din link-ul: AUDIT LEGISLATIV DE MEDIU.

Nota: Auditul legislativ de mediu include si un audit de deseuri, obligatoriu conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.

 
Servicii legate de FISA CU DATE DE SECURITATE
 • Elaborare Fise cu date de securitate (FDS) conform Regulamentului (CE) nr 1907/2006 - REACH, pentru substante si amestecuri; 
 • Revizii FDS pentru actualizarea informatiilor in conformitate cu ultimele modificari ale Regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006 si Regulamentului CLP (CE) nr. 1272/2008;
 • Traduceri autorizate ale Fiselor cu date de securitate folosind termeni specifici din domeniu (engleza si italiana);
 
  
RAPORTARI catre Autoritatile Competente de mediu (AFM/ APM/ ANPM)
 
In functie de activitatile care se desfasoara in cadrul companiei, de cerintele legale aplicabile societatii dumneavoastra si cerintele din Autorizatia de mediu efectuam:
 
Raportari catre APM a datelor referitoare la:
 • evidenta deseurilor (putem prelua responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor generate in cadrul societatii dumneavoastra conform Legii 211/2011);
 • ambalaje;
 • uleiuri.
 
Raportari in SIM (portalul ANPM - SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU):
 • statistica de deseuri;
 • ambalaje;
 • substante periculoase;
 • uleiuri;
 • echipamente electrice si electronice EEE* introduse pe piata.
 
Declaratii lunare catre AFM (inclusiv procesarea datelor de la Beneficiar si comunicarea informatiilor cu OTR, atunci cand este cazul) referitoare la introducerea pe piata a:
 • ambalajelor;
 • echipamentelor electrice si electronice (EEE*);
 • baterii/ acumulatori;
 • uleiuri;
 • substante periculoase pentru mediu.
 
(*) De asemenea, pentru societatile care introduc pe piata echipamente electrice si electronice (EEE-uri) in vederea inregistrarii in Registrul National al Producatorilor de echipamente electrice si electronice si pentru mentinerea numarului de inregistrare conform noilor cerinte legislative, putem efectua si urmatoarele activitati:
 • Intocmire si depunere documentatie catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM);
 • Creare cont in aplicația SIM-EEE (portalul ANPM) si efectuarea raportarilor.
 
 
MANAGEMENTUL DESEURILOR
Preluarea responsabilitatii pentru gestionarea deseurilor din cadrul societatii dumneavoastra in conformitate cu OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • Solutii in implementarea cerintelor legale in domeniul managementului deseurilor;
 • Audit de deseuri si program de reducere a deseurilor generate din activitate;
 • Reguli de incadrare a deseurilor, in vederea depozitarii, utilizand standardele de caracterizare specifice;
 • Clasificarea si etichetarea deseurilor periculoase/ nepericuloase;
 • Pastrarea evidentei deseurilor pe tipuri, intocmirea formularelor, a Fisei de caracterizare si etichetare a deseurilor;
 • Raportare deseuri la Agentia pentru Protectia Mediului;
 • Solutii de gestionare a deseurilor pe amplasament in vederea valorificarii si/sau eliminarii acestora, prin operatori autorizati;
 • Suport in incheierea de contracte cu firme specializate si autorizate pentru preluarea deseurilor periculoase/ nepericuloase;
 • Verificare formulare pentru transport si predare deseuri periculoase/ nepericuloase in vederea valorificarii/ eliminarii;
 • Instruirea si formarea lucratorilor privind gestionarea deseurilor;
 • Asigurarea suportului necesar in elaborarea unor proceduri/ instructiuni interne de lucru care sa includa reguli pentru colectare selectiva si gestionarea corecta a deseurilor in cadrul societatii.
 
 
ASISTENTA/ REPREZENTARE IN TIMPUL CONTROALELOR
efectuate de autoritatile de mediu
 • Asistenta/ reprezentare pe perioada controalelor efectuate de catre organele abilitate (Garda de Mediu/ Administratia Fondului pentru Mediu);
 • Intocmire/ revizuire documente/ raportari solicitate prin notificarea/ invitatia primita de la autoritate;
 • Verificare/ intocmire/ actualizare evidenta gestiune deseuri generate in cadrul societatii si preluate de operatori autorizati.
 
In cazul vizitelor anuntate ale autoritatilor, ne vom deplasa cu o zi inainte la sediul/ punctul de lucru al societatii dumneavoastra pentru a ne asigura ca sediul/ punctul de lucru este in ordine si ca cerintele legale sunt indeplinite.
In cazul vizitelor inopinate ale autoritatilor, va vom acorda suportul de la distanta.
 
Din cadrul Best Training Solution, expert de mediu si persoana responsabila de acest serviciu este doamna Ing. Nicoleta Butnaru (Tel: 0723 249 794/ Email: nbutnaru@trainingsolution.ro)

 

        

         Lector (Formator)

         Consultant de MEDIU, REACH si CLP

         EXPERT in managementul mediului

         Consilier de siguranta ADR

Detine experienta mai mare de 20 ani in:
 • Activitati de consultanta, audit intern, manager de mediu si responsabil deseuri.
 • Elaborarea si sustinerea de:
- cursuri pentru pregatirea personalului in domeniul protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca, managementul produselor chimice si al deseurilor;
- workshop-uri de management si programe de teambuilding.
Este calificata ca:
 • Formator;
 • Auditor intern al Sistemului de Management Integrat;
 • Auditor de mediu EMAS (Instrument european de Management de Mediu si Audit);
 • Manager al Sistemului de Management de Mediu;
 • Manager al Sistemului de Management al Riscului;
 • Responsabil de mediu;
 • Specialist in Managementul Deseurilor;
 • Specialist Securitatea Muncii;
 • Consilier de siguranta ADR – transport marfuri periculoase.
 
Va multumim si asteptam cu interes solicitarile dumneavoastra!
 
Echipa Best Training Solution