CONTRIBUM LA O LUME MAI BUNA!

Consultanta in domeniul PRODUSELOR BIOCIDE

Pentru a solicita mai multe informatii sau pentru a beneficia de serviciile noastre de consultanta, puteti lua legatura cu doamna Nicoleta Butnaru la adresa de e-mail nbutnaru@trainingsolution.ro sau la numarul de telefon 0723 249 794.

AVIZE BIOCIDE
Intocmire dosare tehnice conform cerintelor legale pentru transmitere la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) in vederea obtinerii avizului de punere pe piata nationala a produsului biocid, care va consta din:
 • Elaborare fisa de prezentare a produsului;
 • Recomandare de teste pentru demostrarea eficacitatii biocide a produsului si, daca este cazul, de laboratoare acreditate la care acestea sa fie efectuate (inclusiv completare formularelor de testare conform standardelor de eficacitate);
 • Elaborare/ revizie fisa cu date de securitate pentru conformare la cerintele actuale ale Regulamentului CE nr. 1907/2006 – REACH si pentru includerea cerintelor legislative nationale;
 • Intocmire proiect de eticheta a produsului biocid care va contine elemente obligatorii legale de punere pe piata a acestuia si prospect de insotire a etichetei. 
 
AUTORIZATII PRODUSE BIOCIDE prin R4PB
Activitatile incluse si etapele de parcurs pentru procesul de autorizare a produsului biocid sunt urmatoarele:
 • Analiza informatiilor despre produs necesare intocmirii dosarului (fisa cu date de securite, fisa tehnica, mod ambalare, furnizori substante active, teste de eficacitate biocida etc);
 • Identificarea Consortiului substantei/substantelor active continute in produsul biocid si intermediere actiune de obtinere a scrisorii de acces pentru intocmirea dosarului de autorizare;
 • Solicitare oferte de la laboratoare si intocmirea formularelor pentru testarea eficacitatii biocide conform standardelor (daca produsul nu a fost testat sau nu are suficiente teste prin care se dovedeste eficacitatea biocida);
 • Echivalenta tehnica a substantelor active si solicitarea de oferta de la laborator pentru efectuarea analizelor necesare conform cerintelor din Reg. 528/2012 - in cazul in care este necesar;
 • Revizuirea proiectului de eticheta si a Fisei cu date de securitate (FDS), conform cerintelor din Regulamentului CE 1907/2006 REACH, Regulamentul CE 1272/2008 – CLP si Regulamentului UE nr. 528/2012 (BPR);
 • Elaborare dosar tehnic de autorizare biocida in format electronic utilizand softul IUCLID;
 • Transmiterea dosarului tehnic la ECHA prin intermediul R4PB;
 • Completarea de informatii la dosarul de autorizare in cazul in care Autoritatea de verificare (INSP si/sau ANPM) le solicita.
 
Din cadrul Best Training Solution, expert de mediu si persoana responsabila de acest serviciu este doamna Ing. Nicoleta Butnaru (Tel: 0723 249 794/ Email: nbutnaru@trainingsolution.ro)

 

        

         Lector (Formator)

         Consultant de MEDIU, REACH si CLP

         EXPERT in managementul mediului

         Consilier de siguranta ADR

Detine experienta mai mare de 20 ani in:
 • Activitati de consultantaaudit intern, manager de mediu si responsabil deseuri.
 • Elaborarea si sustinerea de:
cursuri pentru pregatirea personalului in domeniul protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca, managementul produselor chimice si al deseurilor;
workshop-uri de management si programe de teambuilding.
Este calificata ca:
 • Formator;
 • Auditor intern al Sistemului de Management Integrat;
 • Auditor de mediu EMAS (Instrument european de Management de Mediu si Audit);
 • Manager al Sistemului de Management de Mediu;
 • Manager al Sistemului de Management al Riscului;
 • Responsabil de mediu;
 • Specialist in Managementul Deseurilor;
 • Specialist Securitatea Muncii;
 • Consilier de siguranta ADR – transport marfuri periculoase.
 
Va multumim si asteptam cu interes solicitarile dumneavoastra!
 
Echipa Best Training Solution